Úvodní strana | Vltawia s.r.o. | Rodinná psychologická poradna | Benešov

 

 • Dodržujeme veškerá hygienická opatření.
 • Pro příjem klientů sledujte prosím aktuální vládní opatření, t.č. nejsou roušky povinné.
 • Užití roušek nebo respirátorů je možné. Vhodné jsou pro rizikové skupiny osob.

OBJEDNÁNÍ preferujeme telefonické nebo e-mailem, nikoliv osobní.

Současně našim klientům umožňujeme telefonické konzultace v případech, kdy to je vhodné a možné. Výhodou telefonických konzultací je omezení rizik plynoucí z cesty a z pobytu v cizích prostorách a také větší operativnost pro domluvení termínu a to včetně víkendů. Telefonické konzultace leze dohodnout i při osobní návštěvě poradny jakožto další formu spolupráce.


 • Pokud budete pociťovat byť malé zdravotní obtíže odpovídající onemocnění COVID 19 (např. zvýšená teplota, onemocnění dýchacích cest, bolesti v krku, kašel horečka, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod..) nebo jste jimi trpěli v posledních 4 týdnech, z domluvené konzultace se prosím omluvte. Nebudou přijímány ani osoby v karanténě nebo osoby, které přišly v posledních 4 týdnech do kontaktu s osobami na COVID 19 pozivními nebo s osobami, které jsou z tohoto důvodu v karanténě.
 • Na předem domluvené konzultace přicházejte přesně, aby nedocházelo k hromadění osob.
 • Nošení roušek či respirátorů se řídí vždy aktuálními vládními opatřeními.
 • Poté, co si Vás vyzvedne pracovník poradny, dojde k dezinfekci rukou přípravkem, který bude k dispozici a změření teploty.
 • Dodržujte, prosíme, předepsaný dvoumetrový odstup při pohybu v poradně i při konzultaci.
 • Noste si vlastní pití. Podávání nápojů není v současné situaci bohužel možné.
 • Tato opatření jsou dočasná, pokud by došlo v souvislosti s epidemiologickou situací k dalším změnám, opatření se mohou ještě měnit.

 


Poradna poskytuje sociální služby, základní a odborné sociální poradenství, osobám v nepříznivé sociální situaci.

 • Naše služby jsou určeny klientele bez omezení věku.
 • Služby jsou poskytovány bezplatně.
 • Klient může vystupovat anonymně.
 • Při práci s klienty je zachovávána povinná mlčenlivost.

Naším cílem je podpořit osoby, které se ocitli v obtížné sociální situaci, v začlenění do běžné společnosti tak, aby mohli obvyklým způsobem využívat ve společnosti standardních zdrojů, služeb běžných systémů a neformálních přirozených zdrojů a to tak, aby služby přestali potřebovat nebo aby je potřebovali jen v nezbytně nutném rozsahu.
 

S čím se na nás můžete obrátit?

Poradna poskytuje výchovnou, poradenskou a terapeutickou péči jedincům, partnerům, snoubencům, manželům, rodičům a dětem při řešení jejich rodinných a manželských problémů a mezilidských vztahů.

Poradna je akreditované pracoviště pro poskytování sociálně právní ochrany dětí a mládeže.

Poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Rodičům nebo i jiným osobám zodpovědným za výchovu dětí zprostředkováváme rady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších věcech týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti - psychologické a sociální vedení, poradenská činnost, spolupráce s návaznými institucemi.

 

Chcete se dozvědět více o službách, které nabízíme našim klientům?

Poradna je podporována Středočeským krajem, městem Benešov, Vlašim a Votice.