Úvodní strana | Vltawia s.r.o. | Rodinná psychologická poradna | Benešov

 

  • Dodržujeme veškerá hygienická opatření.
  • Pro příjem klientů sledujte prosím aktuální vládní opatření, t.č. nejsou roušky povinné.
  • Užití roušek nebo respirátorů je možné. Vhodné jsou pro rizikové skupiny osob.

Objednání doporučujeme telefonické nebo e-mailem.

Současně našim klientům umožňujeme telefonické konzultace v případech, kdy to je vhodné a možné. Výhodou telefonických konzultací je omezení rizik plynoucí z cesty a z pobytu v cizích prostorách a také větší operativnost pro domluvení termínu a to včetně víkendů. Telefonické konzultace lze dohodnout i při osobní návštěvě poradny jakožto další formu spolupráce.


Poradna poskytuje sociální služby, základní a odborné sociální poradenství, osobám v nepříznivé sociální situaci.

  • Naše služby jsou určeny klientele bez omezení věku.
  • Služby jsou poskytovány bezplatně.
  • Klient může vystupovat anonymně.
  • Při práci s klienty je zachovávána povinná mlčenlivost.

Naším cílem je podpořit osoby, které se ocitli v obtížné sociální situaci, v začlenění do běžné společnosti tak, aby mohli obvyklým způsobem využívat ve společnosti standardních zdrojů, služeb běžných systémů a neformálních přirozených zdrojů a to tak, aby služby přestali potřebovat nebo aby je potřebovali jen v nezbytně nutném rozsahu.
 

S čím se na nás můžete obrátit?

Poradna poskytuje výchovnou, poradenskou a terapeutickou péči jedincům, partnerům, snoubencům, manželům, rodičům a dětem při řešení jejich rodinných a manželských problémů a mezilidských vztahů.

Poradna je akreditované pracoviště pro poskytování sociálně právní ochrany dětí a mládeže.

Poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené. Rodičům nebo i jiným osobám zodpovědným za výchovu dětí zprostředkováváme rady ve věcech výchovy a výživy dětí a v dalších věcech týkajících se jejich rodinných, sociálních a mezigeneračních problémů vyplývajících z péče o děti - psychologické a sociální vedení, poradenská činnost, spolupráce s návaznými institucemi.

 

Chcete se dozvědět více o službách, které nabízíme našim klientům?

Poradna je podporována Středočeským krajem, městem Benešov, Vlašim a Votice.